Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella pyrimme selkokielisesti kertomaan, miten suojelemme tai käytämme tietojasi, kun käytät palveluitamme.

Tiivistetysti:

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja käytämme tietojasi vain niiltä osin, kuin se on palveluidemme käyttämisen ja palvelumme kehittämisen osalta välttämätöntä. Emme kerää dataa Google Analyticsin kautta.

Evästeiden avulla saamme tärkeää tietoa sivustomme käytöstä ja toiminnasta. Seuraamme sivustomme kävijämääriä ja toimintoja, jotta voimme kohdentaa sisältöjä sivuston käyttäjille mahdollisimman relevantisti. Tämä on toimintamme kannalta tärkeää laadukkaan palvelun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Noudatamme EU:n tietosuoja-asetuksia; toukokuussa 2018 EU:ssa astui GDPR tietosuoja-asetus voimaan (mikä on todella hyvä kaikkien käyttäjien kannalta). Päivitämme käytäntöjämme (ja tätä selostetta) sitä mukaa, kun Suomessa linjataan laajemmin päivittyvät käytänteet ja lait.

Teemme aina kaiken voitavamme, jotta tietosi ovat turvassa.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Eräkirjamessut / Havulaavu Oy

Y-tunnus: 3135545-3

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Marinella Himari

info@erakirjamessut.fi

Alustus

Erakirjamessut.fi (“me”, “meille”, “meidän”) on sitoutunut turvaamaan asiakkaidensa sekä muiden verkkopalveluidemme käyttäjien (yhdessä jäljempänä ”sinä” tai ”sinun”) yksityisyydensuojan. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tuottamiemme palveluiden sekä muun meidän ja sinun väliseen asiakassuhteeseen perustuvan markkinoinnin ja muun yhteydenpidon vuoksi suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on tarjota sinulle mahdollisimman selkokielinen seloste siitä, mitä henkilötietoja keräämme, milloin, miksi ja miten käytämme ja käsittelemme henkilötietojasi sekä mitkä ovat lakisääteiset oikeutesi.

Käyttämällä verkkopalveluitamme tiedostat ja hyväksyt, että henkilötietojasi kerätään ja niitä voidaan käyttää tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Luethan siis tämän tietosuojakäytännön kokonaisuudessaan, jotta ymmärrät käytäntömme.

Tässä tietosuojaselosteessa käytetään seuraavia tietosuojalainsäädännön mukaisia määritelmiä:

”henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja;

”käsittelyllä” tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista;

”tietosuojalainsäädännöllä” tarkoitetaan Suomen voimassaolevaa tietosuojalakia (1050/2018), lakia sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), muita tietosuojaa tai yksityisyydensuojaa koskevia lakeja sekä lakeihin liittyviä viranomaisohjeita.

Muiden kuin edellä vahvistettujen määritelmien osalta tässä tietosuojaselosteessa käytetyt määritelmät saavat sen merkityksen, joka niille on annettu tietosuojalainsäädännössä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Erakirjamessut.fi toimii rekisterinpitäjänä sinusta kerättävien ja käsiteltävien henkilötietojen osalta.

Alta näet yhteystietomme.

Verkkopalvelumme osoite: https://erakirjamessut.fi (tai https://erakirjamessut.fi)

Havulaavu Oy:n postiosoite: Metsontie 16, 13600 Hämeenlinna, Suomi.

Y-tunnus: 3135545-3

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Marinella Himari, info@erakirjamessut.fi, puh. 0504405686

Jos sinulla on kysyttävää tähän tietosuojaselosteeseen tai henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, voit aina olla yhteydessä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Voimme kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

 • Yhteystiedot
 • Tilaamiasi palveluita ja/tai tuotteita koskevat tiedot
 • Maksutavat tai laskutustiedot
 • Annetut suoramarkkinointiluvat esim. uutiskirjeisiin
 • Vastaanotetut ja avatut sähköiset suoramarkkinointiviestit
 • Kyselylomakkeilla tai sähköisillä lomakkeilla kerätyt tiedot
 • Palautteet ja muut yhteydenotot
 • Verkkotunnistetiedot (muun muassa IP-osoite ja päätelaitteen tunnistetiedot)
 • Mahdolliset muut meille antamasi tiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsitelyn lainmukaiset perusteet

Verkkosivujen hallinnoiminen ja toimivuuden varmistaminen

Voimme käsitellä kirjautumistietojasi sekä verkkotunnistetietojasi, mukaan lukien välttämättömien evästeiden käyttäminen, jotta pystymme toimittamaan verkkosivumme päätelaitteellesi, varmistamaan verkkosivumme ja tietojärjestelmiemme turvallisuuden, toteuttaaksemme verkkosivuillamme esittämäsi pyynnöt, muistamaan ostoskorisi sisällön verkkokaupassa tai tallentaaksemme haluamasi sisällöt myöhempää käyttöäsi varten.

Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Verkkopalvelujen kehittäminen sekä kohdennetun mainonnan ja viestinnän toteuttaminen

Voimme käsitellä kirjautumistietojasi sekä verkkotunnistetietojasi, mukaan lukien tilastollisten ja mainosevästeiden käyttäminen, jotta pystymme optimoimaan ja kehittämään verkkopalveluitamme, mittaamaan ja analysoimaan verkkopalveluidemme käyttöä, ja toteuttamaan kohdennettua mainontaa verkkopalveluissamme sekä ulkopuolisilla verkkosivuilla.

Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen.

Uutiskirjemarkkinointi ja sen toteuttaminen

Käsittelemme perus- ja yhteystietojasi sekä tietoja vastaanotetuista ja avatuista sähköisistä suoramarkkinointiviesteistä lähettäessämme sinulle sähköistä suoramarkkinointia esimerkiksi uutiskirjeiden muodossa.

Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen (sähköinen suoramarkkinointi).

Asiakassuhteen hallinnoiminen ja liiketoiminnan kehittäminen

Voimme käsitellä perus- ja yhteystietojasi, kirjautumistietojasi, verkkotunnistetietojasi, antamiasi palautteita ja yhteydenottoja ja maksu- tai laskutustietojasi hallinnoidessamme välistämme asiakassuhdetta sekä kehittäessämme liiketoimintaamme.

Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun väliseen sopimukseen.

Verkkokauppatilausten vastaanottaminen ja toimittaminen

Voimme käsitellä perus- ja yhteystietojasi, kirjautumistietojasi, tilaamiasi palveluita ja/tai tuotteita koskevia tietoja, sekä maksu- tai laskutustietojasi vastaanottaessamme ja toimittaessamme tekemiäsi verkkokauppatilauksia.

Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun väliseen sopimukseen.

Tapahtumien järjestäminen

Käsittelemme perus- ja yhteystietojasi, tietoa mahdollisesti antamastasi suoramarkkinointiluvasta sekä muita tarpeellisia osallistumistietojasi liittyen järjestämäämme tapahtumaan tai aktiviteettiin. Edellä mainittujen henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme järjestää kyseessä olevan tapahtuman sekä kommunikoida kanssasi tapahtumaan liittyen. Edellä mainittuihin tapahtumiin ja aktiviteetteihin lukeutuvat myös Erakirjamessut.fi:n järjestämät webinaarit tai muut verkkotapahtumat.

Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen vastaanottajat

Ulkopuoliset palveluntarjoajat

Henkilötietojasi siirretään kolmansille osapuolille eli palveluntarjoajille, jotka tuottaessaan palveluita meidän pyynnöstämme käsittelevät henkilötietojasi joko käsittelijän tai rekisterinpitäjän rooleissa, jotta kyseiset palveluntarjoajat pystyvät toteuttamaan pyytämiämme palveluita. Tällaiset palveluntarjoajat voivat sijaita tai käsitellä henkilötietojasi sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietojasi alla mainituille vastaanottajille:

 • IT- ja infrastruktuuripalveluiden toimittajat
 • Tietojärjestelmätoimittajat
 • Digitaalisten markkinointipalveluiden toimittajat (muun muassa uutiskirjeiden lähettäminen, tilastoanalyysien suorittaminen, ja kohdennettu verkkomainonta)
 • Verkkokaupan maksupalveluntarjoaja (pankki- ja luottokorttitapahtumien sekä muiden maksutietojen käsitteleminen)
 • Sosiaalisen median alustat ja kolmansien osapuolien verkkosivut (kohdennetun verkkomainonnan toteuttamiseksi)
 • Hotellit, konferenssikeskukset tai matkatoimistot (matkojen tai tapahtumien varaaminen)

Viranomaiset

Saatamme joutua antamaan henkilötietoja viranomaisille (esim. verohallinto tai poliisi) soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sekä täyttääksemme lain määräämät velvollisuudet. Emme kuitenkaan luovuta henkilötietoja viranomaisille ilman, että sille on soveltuvan lainsäädännön tai viranomaismääräyksen mukaista perustetta.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolisiin kolmansiin maihin käyttämiemme palveluntarjoajien käsitteleminä. Näissä tapauksissa pyrimme varmistamaan, että henkilötietoja kolmansissa maissa käsittelevät tahot noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla sekä täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja pystyvät huolehtimaan sinun oikeuksien toteutumisesta.

Henkilötietojasi voidaan siirtää palvelun sekä muun meidän ja sinun väliseen asiakassuhteeseen liittyvän yhteydenpidon ja toiminnan seurauksena Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Henkilötietojen siirrot Kanadaan perustuvat Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevaan päätökseen, jonka mukaisesti henkilötietojen siirtämiseen Kanadalaisille kaupallisille toimijoille ei tarvita erityistä lupaa. Henkilötietojen siirrot Yhdysvaltoihin perustuvat yhtä lailla Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevaan päätökseen, jonka mukaisesti henkilötietojen siirtämiseen Yhdysvaltalaisille kaupallisille toimijoille, jotka kuuluvat mukaan U.S. Privacy Shield –järjestelyyn, ei tarvita erityistä lupaa.

Seuraavasta osoitteesta voit tutustua tarkemmin Euroopan komission käytäntöihin sekä luetteloon maista, joiden osalta se on päättänyt, että tietosuojan taso on riittävä: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_fi

Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi siirroista kolmansiin maihin ole yhteydessä tässä tietosuojaselosteessa määritettyyn tahoon.

Tietojen paikkansapitävyys

Palvelun käyttäjänä sitoudut antamaan meille paikkansapitäviä tietoja. Rekisteröitymisen jälkeen voit tarkastella profiiliasi kirjautumalla palveluun käyttäjätunnuksesi ja salasanasi avulla. Voit myös muuttaa, päivittää tai poistaa tietojasi joko kirjautumalla sisään palveluun tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällaisen pyynnön voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen info@erakirjamessut.fi.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. Lähtökohtaisesti säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin käytät palvelua.

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme noudattaen seuraavia periaatteita:

 • Henkilötietoja säilytetään palveluissamme tahtotilasi mukaisesti.
 • Palveluun liittyvät henkilötietosi poistetaan ilmoittaessasi, että haluat käyttäjätunnuksesi poistettavan
 • Järjestämiemme tapahtumien tai aktiviteettien toteuttamiseksi säilytämme henkilötietojasi tapahtuman tai aktiviteetin päättymisen jälkeen korkeintaan 24 kuukautta.
 • Suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, lähettämiseksi säilytämme yhteystietojasi niin kauan, kunnes peruutat tilauksesi tai vastustat henkilötietojesi käsittelemistä suoramarkkinointitarkoituksiin, jonka jälkeen poistamme yhteystietosi suoramarkkinointiin liittyvästä rekisteristämme.
 • Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Voit tehdä pyynnön oikeuksiesi käyttämiseksi ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa info@erakirjamessut.fi.

Sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy henkilötietoihisi
 • Päivittää virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi
 • Peruuttaa antamasi suostumus
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • Poistaa henkilötietosi
 • Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
 • Siirtää henkilötietosi tai vastaanottaa henkilötietosi koneluettavassa muodossa

Huomioithan, että henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi eivät ole tietosuojalainsäädännön nojalla rajoittamattomia. Oikeuksiesi soveltuvuus riippuu henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, käsittelyn lainmukaisista perusteista, muiden yksityisyydensuojan turvaamisesta sekä esittämiesi pyyntöjen kohtuullisuudesta.

Tietoja profiloinnista

Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Voimme hyödyntää profilointia kohdennetun mainonnan ja viestinnän toteuttamiseksi sekä verkkopalveluidemme kehittämiseksi ja optimoimiseksi. Me emme itse suorita profilointia, vaan se tapahtuu automaattisesti käyttäjän liikkuessa verkkosivulta toiselle niin, että kolmannen osapuolen evästeet on sallittu käyttäjän verkkoselaimessa.

Tällaista automaattista tietojen käsittelyä on esimerkiksi päätelaitteellesi tallennettavien evästeiden avulla suoritettava tietojen kerääminen ja näiden tietojen edelleen jakaminen kolmansille osapuolille, jotta kyseiset kolmannet osapuolet pystyvät analysoimaan verkkoselainkäyttäytymistäsi kohdennetun mainonnan ja viestinnän toteuttamiseksi sekä verkkopalveluidemme kehittämiseksi ja optimoimiseksi. Automaattisen tietojen käsittelyn seurauksena mahdollisesti tapahtuvan profiloinnin avulla emme kuitenkaan pysty yksilöimään sinua.

Katsomme, että suorittamallamme profiloinnilla ei ole tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia sinulle.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin

Verkkosivustoillamme saattaa olla linkkejä muiden ylläpitämille ja omistamille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole määräysvallassamme emmekä vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli vierailet linkitetyllä sivustolla, sinun tulee erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat käyttöehdot ja tietosuojaselosteet.

Evästekäytäntö

Verkkosivustomme lähettää ja tallentaa evästeitä verkkoselaimellesi vieraillessasi verkkosivuillamme. Käytämme evästeitä tämän tietosuojaselosteen kohdissa 3.1 ja 3.2 yksilöityihin tarkoituksiin. Jotkin käyttämistämme evästeistä voivat kerätä henkilötietojasi, toisten evästeiden kerätessä tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja (yhdistelmä- ja koontitiedot).

Yleisesti ottaen jaamme käyttämämme evästeet seuraaviin kategorioihin:

 • Välttämättömät evästeet: käytämme evästeitä, jotka ovat välttämättömiä palvelun toimivuuden kannalta. Näitä evästeitä ei ole mahdollista kytkeä pois päältä.
 • Tilastointievästeet: käytämme erilaisia tilastoinnin evästeitä kerätäksemme tietoja käyttäjien tavoista käyttää palvelua. Tämän tarkoituksena on arvioida ja parantaa Palvelun suorituskykyä.
 • Kolmannen osapuolen evästeet: Käytämme kolmannen osapuolen mainosevästeitä kerätäksemme tietoja palvelun käyttäjien tavoista käyttää palvelua, jotta voimme tarjota paremmin kohdennettua sisältöä ja mainontaa käyttäjille. Kolmannen osapuolen mainosevästeiden avulla palvelussa sinusta kerätyt tiedot saatetaan yhdistää sinusta muilta vierailemiltasi verkkosivuilta kerättyihin tietoihin.

Välttämättömät evästeet

 • Verkkosivujen ja verkkokauppamme välttämättömät evästeet, jotta voit esim. käyttää ostoskoria, kassaa ja maksaa ostokset sekä vastaanottaa tilaamaasi tuotteeseeen liittyvät ohjeet ja sisällöt.
 • Kävijäseuranta: lue lisää miten ja miksi Google käyttää evästeitä täältä.
 • Cloudflare, lue lisää miten ja miksi Cloudflare käyttää evästeitä täältä
 • WP Engine, lue lisää miten ja miksi WP Engine käyttää evästeitä täältä

Kolmansien osapuolten evästeet

Kolmansien osapuolien evästeet ovat kolmansien osapuolien (ei meidän tai verkkosivustomme) asettamia, jolloin kyseisten kolmansien osapuolien mahdollisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöjä.

Evästeasetusten muuttaminen

Voit valita, hyväksytkö evästeet. Sinulta kysytään hyväksyntä saapuessasi ensimmäisen kerran sivuillemme. Voit myöhemmin muuttaa evästevalintoja sivustollamme kohdasta Evästeet. Lisäksi suurin osa verkkoselaimista mahdollistaa yllä mainittujen evästeiden hallinnan selainasetusten avulla. Voit estää evästeiden vastaanottamisen muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia. Mikäli jätät pois käytöstä osan tai kaikki evästeet, pyydämme huomioimaan, että verkkopalvelumme ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla tai sen käyttö estyy kokonaan tai osittain.

Muut ehdot ja määräykset

Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojasi käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ja lisätietoja tietosuojasta löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 31.5.2022 ja se tarkistetaan tarpeen mukaan.

Lisätiedot

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Henkilötietojasi käsittelevät vain ne tahot, joiden on palveluidemme toteuttamisen vuoksi välttämätöntä käsitellä niitä. Näitä tahoja on käytännössä yrityksemme henkilökunta sekä palveluidemme toteuttamiseen osallistuvat yritykset. Kaikki käyttämämme tietojärjestelmät käyttävät salattuja (SSL) yhteyksiä ja käytämme vahvojen salasanojen periaatteita. Emme säilytä henkilötietoja muussa kuin digitaalisessa muodossa.